Zajęcia dla dzieci

Jednym z najistotniejszych elementów programu dydaktycznego w naszym Przedszkolu są zajęcia dla dzieci. To one wspierają rozwój psychofizyczny i umysłowy, rozwijają ważne umiejętności oraz uczą pracy zespołowej. W placówce realizujemy podstawę wychowania przedszkolnego we wszystkich grupach, czyli 3, 4, 5 i 6-cio latkach. Poszerzamy ją o wiele zajęć dodatkowych. 

Chcąc wspomóc etap oswajania i poznawania otaczającego świata u naszych przedszkolaków, prowadzimy interesujące zajęcia dydaktyczne, logopedyczne i integracyjne. Wraz z rozwojem naszej placówki wzbogaciliśmy podstawę programową o zajęcia:

 • taneczne,
 • plastyczne,
 • rytmiczno-muzyczne,
 • integracja sensoryczna,
 • kinezjologia edukacyjna,
 • zajęcia z psychologiem,
 • zajęcia logopedyczne,
 • taniec towarzyski oraz nowoczesny,
 • gimnastyka korekcyjna,
 • szachy,
 • rytmika,
 • języki obce.

Realizujemy również zalecenia znajdujące się w orzeczeniach o potrzebie kształcenia specjalnego oraz opiniach wystawianych przez Poradnię pedagogiczno-psychologiczną. Wszystkie zajęcia oferowane są w ramach czesnego.

zajęcia w przedszkolu z dziećmi

Różnorodność zajęć w przedszkolu – dlaczego jest tak ważna?

Pomimo tego, że rutyna w życiu dziecka jest bardzo potrzebna, nie należy zapominać o urozmaicaniu zajęć i wprowadzaniu dodatkowych atrakcji. W Przedszkolu „Urwis” dzieci uczestniczą w zajęciach tanecznych, plastycznych, muzycznych oraz w różnego rodzaju zabawach rozwijających kreatywność – co nie tylko pozytywnie wpływa na ich rozwój motoryczny, ale przede wszystkim zachęca do wspólnej zabawy.

Nasi pedagodzy oraz instruktorzy zajęć dbają o różnorodność prowadzonych ćwiczeń – wykorzystując muzykę, instrumenty i różnego rodzaju sprzęty przystosowane dla przedszkolaków.

Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej na temat realizowanych zajęć w naszym Przedszkolu, zachęcamy do kontaktu.


zajęcia plastyczne w przedszkolu


Integracja sensoryczna

Integracja sensoryczna jest to proces, w którym mózg organizuje docierające do niego informacje płynące z ciała i środowiska, po czym wysyła odpowiednią reakcję. Zmysły podstawowe dla integracji sensorycznej (dotyk, równowaga oraz czucie ciała) mają zasadnicze znaczenie w naszym codziennym funkcjonowaniu.

integracja sensoryczna

Kinezjologia edukacyjna

Kinezjologia edukacyjna

Kinezjologia edukacyjna, określana inaczej jako gimnastyka mózgu, to metoda terapeutyczna stworzona przez doktora Paula Dennisona. Podstawą tej metody jest ruch fizyczny, niezbędny do organizowania pracy mózgu i ciała. Kinezjologia znajduje zastosowanie w terapii zaburzeń ruchowych i zaburzeń uwagi oraz w walce ze specyficznymi trudnościami w nauce czytania i pisania. Ponadto, metoda Dennisona pozytywnie wpływa na poczucie własnej wartości i komunikację, gwarantuje równowagę psychiczną, redukcję stresu i doskonały relaks. Kinezjologia edukacyjna wspiera naturalny rozwój człowieka poprzez wykorzystanie różnych ćwiczeń motorycznych.

Zajęcia z psychologiem

Psycholog w przedszkolu otacza opieką dzieci, wspiera rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych.

Na zajęciach dzieci uczą się radzić sobie z emocjami, trudnymi sytuacjami, ćwiczą pamięć, uczą się logicznego myślenia, budują poczucie własnej wartości, rozwijają empatię oraz umiejętność współpracy.

Podczas wspólnej terapii przez zabawę dzieci mają okazję nauczyć się kompetencji społecznych, rozpoznawania i radzenia sobie z różnymi emocjami.

Psycholog w naszym przedszkolu pomaga rodzicom omawiając zachowania dziecka, udziela wskazówek do pracy terapeutyczno-rozwojowej w domu, współpracuje z wychowawcami, dba o to by rozwój emocjonalno-społeczno-poznawczy dzieci przebiegał prawidłowo.

Zajęcia z psychologiem

Zajęcia logopedyczne

Zajęcia logopedyczne

Termin "logopedia" określa się jako naukę o kształtowaniu właściwej mowy w okresie jej rozwoju i jej doskonaleniu w późniejszym okresie, a także o usuwaniu różnego rodzaju wad i zaburzeń mowy. Na zajęciach logopeda zajmuje się kształtowaniem prawidłowej mowy w okresie jej rozwoju i usuwaniem wad wymowy.

Taniec towarzyski oraz nowoczesny

Co daje taniec? Przede wszystkim rozwija poczucie rytmu, koordynację oraz kondycję. Jednak to nie jedyne korzyści. Dzieci podczas zajęć ucząc się choreografii również pracują nad pamięcią oraz skupieniem. Dodatkową korzyścią jest spożytkowanie w pozytywny sposób nieskończonych pokładów dziecięcej energii. Jednak co najważniejsze jest to dobra zabawa, z której dzieci będą posiadać miłe wspomnienia.

Taniec towarzyski oraz nowoczesny

Gimnastyka korekcyjna

Gimnastyka korekcyjna

Gimnastyka korekcyjna to zajęcia, podczas których wykonywane są specjalne zestawy ćwiczeń. Taka aktywność ma na celu zarówno profilaktykę, jak i korekcję wad postawy. Prowadzi do zwiększenia siły mięśniowej oraz wydolności organizmu. Jej celem jest również kształtowanie u dziecka nawyku prawidłowej postawy.

Szachy

Gra w szachy to narzędzie wszechstronnego rozwoju dziecka.
Prowadzimy zajęcia szachowe dostosowane do wieku i poziomu dzieci. Zajęcia prowadzone są przez doświadczonego instruktora.

Nauka gry w szachy w młodszym wieku wpływa wszechstronnie na rozwój młodego człowieka. Dzieci uczące się grać w szachy dostrzegają w nich przede wszystkim rozrywkę, nie zdając sobie sprawy, że bawiąc się drewnianym wojskiem, uczą się i doskonalą swoje umysły.

Szachy

Rytmika

Rytmika

Rytmika jest techniką wychowania muzycznego, która kształtuje kulturę muzyczną i słuch dziecka. To różnego rodzaju ćwiczenia muzyczno-ruchowe, wspierające także rozwój intelektualny, fizyczny, emocjonalny. Zajęcia rytmiczne uczą koncentracji, poprawiają pamięć, zachęcają do aktywności ruchowej, mają korzystny wpływ na motorykę i orientację przestrzenną u dzieci. Dają im także solidne podstawy do podjęcia nauki w szkole, ponieważ kształtują umiejętności językowe oraz matematyczne.

Języki obce

W naszym przedszkolu prowadzimy zajęcia z nauczania języka angielskiego oraz niemieckiego. Nauczyciele języków obcych są ze zgodni, że im wcześniej rozpocznie się naukę języka obcego tym łatwiej jest go dobrze opanować. Nie należy się przy tym bać, że nauka języków obcych od najmłodszych lat będzie oznaczała zabieranie dziecku dzieciństwa i mozolne zdobywanie wiedzy. Istnieje mnóstwo metod nauczania języka obcego przez zabawę z myślą właśnie o małych dzieciach. Dokładamy wszelkich starań, aby nauka języków była zabawą i czystą przyjemnością.

Języki obce